Uvodna stran
Organizatorji
Namen
Program
* Program po dnevih
* Urnik posvetovanja
* Celoten program
Za avtorje
Za sponzorje
Lokacija
Kotizacije
Prijava
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj: DSI'03

Slovensko društvo Informatika
O straneh

Delavnici

sreda, 14.04., 16.30 - 18.30
Upravljanje storitev IT za uspešno izvajanje poslovnih procesov (vodi Primož Karlin, Microsoft)
IT zagotavlja storitve uporabnikom (na primer e-pošto, dostop do interneta, delo s finančnimi in poslovnimi aplikacijami, itd.) in te storitve imajo v organizacijah vedno pomembnejšo vlogo, saj je uspešnost organizacij tesno povezana s kakovostjo teh storitev. Upravljanje storitev IT pa lahko strnemo v:
 • opredeljevanje in preučevanje resničnih potreb organizacije,
 • načrtovanje takšnih storitev, ki bodo ustrezale potrebam organizacije, in podpora zanje,
 • uvajanje sistemov in procesov, ki bodo omogočili zagotavljanje teh storitev,
 • nepretrgano spremljanje, nadzorovanje in izboljševanje izvajanja storitev IT in podpore zanje.

 • Pri upravljanju storitev IT je zelo koristno, če lahko uporabimo znanje in izkušnje drugih. ITIL - "Information Technology Infrasrtucture Library" in MOF - "Microsoft Operations Framework" sta najbolj razširjeni zbirki znanja in izkušenj na tem področju.
  Na delavnici bomo procese za upravljanje storitev IT predstavili skozi simulacijo (letališče McKinley), pri kateri bodo aktivno sodelovali vsi udeleženci kot akterji v različnih vlogah, kot so vodja operative, vodja IT, kontrola poletov, služba za podporo, tehnični strokovnjaki.


  petek, 16.04., 9.00 - 10.30
  Od jezika XML in spletnih storitev do orkestracije poslovnih procesov (vodita dr. Matjaž B. Jurič, dr. Marjan Heričko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
  XML (Extensible Markup Language) je ena najpomembnejših tehnologij za zapis in izmenjavo podatkov, za elektronsko poslovanje, integracijo, spletne storitve in spletne aplikacije, posega pa tudi na področje avtomatizacije poslovnih procesov. Namen delavnice je prikazati vlogo in namen jezika XML in povezanih tehnologij, od shem, transformacij, povezav in povpraševanj, preko spletnih storitev (Web Services), varnosti (WS Security), transakcij (WS Transaction) do jezikov za orkestracijo poslovnih procesov (BPEL, WSCI, idr.). Vse skupaj bomo arhitekturno umestili in nadgradili z vizijo, ki jo prinaša ogrodje ebXML (Electronic Business XML) ter smernice enotnega evropskega elektronskega trgu (SEEM - Single European Electronic Market).


  Glavni pokrovitelji
  Pokrovitelji


  Posvetovanje so omogočili tudi