Uvodna stran
Organizatorji
Namen
Program
Za avtorje
* Vabilo avtorjem
* Navodila
* Teme
* Študentski forum
Za sponzorje
Lokacija
Kotizacije
Prijava
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj: DSI'03

Slovensko društvo Informatika
O straneh

Navodila za avtorje prispevkov

 • Prispevke pošljite elektronsko.
 • Dolžina prispevkov je največ 6 strani.
 • Prispevki naj vsebujejo (glejte primer): naslov, ime (imena) avtorja (avtorjev), naziv (nazivi) in naslov (naslovi) podjetja/organizacije, e-pošto avtorja (avtorjev), povzetek (največ 6 vrstic), abstract (naslov in povzetek v angleščini), besedilo (razvrščeno po poglavjih), literaturo in/ali vire (razvrščeno po abecedi, oštevilčeno v oglatih oklepajih).
 • Prispevki naj bodo napisani v Microsoft Wordu.
 • Za oblikovanje prispevkov uporabite predlogo (template).
 • Prispevki naj bodo lektorirani.
 • Na literaturo in/ali vire se v besedilu sklicujte z zaporednimi številkami v oglatih oklepajih (primer [1]).
 • Robovi: zgornji - 3 cm; spodnji, levi, desni - 2,5 cm.
 • Besedilo naj bo napisano s pisavo Times New Roman, v enem stolpcu, z enojnim razmikom vrstic in obojestransko poravnano. Odstavki naj ne bodo zamaknjeni.
 • Slike in/ali tabele naj bodo oštevilčene in pripravljene kvalitetno. Pojasnila napišite pod slikami in/ali tabelami.
 • Slogi v uporabi
    velikost črk poravnava pisava presledek posebno
  Navaden 12pt obojestransko običajno pred: 9pt  
  Naslov prispevka 14pt na sredini krepko za: 18pt velike črke
  Avtor 12pt na sredini običajno    
  Naslov avtorja 11pt na sredini običajno    
  Povzetek (naslov) 11pt levo krepko pred: 18pt  
  Povzetek 11pt obojestransko običajno pred: 6pt  
  Abstract (naslov) 11pt levo krepko ležeče pred: 18pt  
  Abstract 11pt obojestransko ležeče pred: 6pt  
  Naslov (1. nivo) 12pt levo krepko pred: 18pt
  za: 6pt
  oštevilčeno, velike črke
  Naslov (2. nivo) 12pt levo krepko pred: 12pt
  za: 3pt
  oštevilčeno
  Slika (ali tabela)   na sredini   pred: 12pt  
  Opis slike (tabele) 10pt na sredini krepko pred: 9pt
  za: 12pt
   
  Sprotna opomba 10pt obojestransko običajno   oštevilčeno
  Viri in literatura 10pt obojestransko običajno pred: 9pt oštevilčeno
 • Roki:
  - Prejem prispevkov: 26.1.2004
  - Obvestilo o uvrstitvi v program in morebitnih spremembah: 17.2.2004
  - Prejem končne verzije prispevkov: 2.3.2004
 • Prosimo, da se navedenega roka držite, sicer vam ne moremo zagotoviti, da bo vaš prispevek uvrščen v program in objavljen v Zborniku posvetovanja.Predloga (doc)

Navodila (doc)

Navodila (pdf)
Glavni pokrovitelji
Pokrovitelji


Posvetovanje so omogočili tudi