Uvodna stran
Organizatorji
Namen
Program
Za avtorje
* Vabilo avtorjem
* Navodila
* Teme
* Študentski forum
Za sponzorje
Lokacija
Kotizacije
Prijava
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj: DSI'03

Slovensko društvo Informatika
O straneh

Teme DSI 2004

Poslovna informatika
Informatizacija poslovanja
Elektronsko poslovanje
Strateška vloga informatike
Vloga managementa pri informatizaciji
Poslovna informatika in konkurenčnost podjetja
Vloga informatike pri odločanju na najvišjih nivojih
Prenova poslovanja
Strateško načrtovanje informatizacije
Informacijske rešitve
Uvajanje informacijskih sistemov
Celovite poslovne rešitve
Upravljanje z znanjem
Podpora poslovnemu odločanju
Poslovna inteligenca
Vodenje informacijskih projektov
Informacijski sistemi in njihova integracija
Primeri uporabe sodobnih konceptov in tehnologij
Metodologije razvoja informacijskih sistemov
Informacijske arhitekture
Internet in tehnologija elektronskega poslovanja
Spletne tehnologije in rešitve
Razvoj informacijske tehnologije
Varnost informacijskih rešitev
Varnost e-poslovanja
Odprta koda
Informacijska kultura
Informacijska družba
Informacijske storitve
Sociološki, pravni in etični vidiki informatike
Strokovni jezik
Izobraževanje in usposabljanje na področju informatikeGlavni pokrovitelji
Pokrovitelji


Posvetovanje so omogočili tudi