Uvodna stran
Organizatorji
Namen
Program
Za avtorje
* Vabilo avtorjem
* Navodila
* Teme
* Študentski forum
Za sponzorje
Lokacija
Kotizacije
Prijava
Obveščajte me
Kontakti
Pogled nazaj: DSI'03

Slovensko društvo Informatika
O straneh

Vabilo avtorjem

Dnevi slovenske informatike so posvetovanje slovenskih informatikov, ki si je priborilo ugled najpomembnejšega neodvisnega slovenskega strokovnega srečanja na področju informatike. Posvetovanje prirejamo z namenom, da se srečamo in spoznamo med seboj, da izmenjamo mnenja, izkušnje, informacije in spoznanja ter jih posredujemo javnosti. V preteklih desetih letih smo razrešili določene dileme, izkristalizirale so se nekatere stalnice dogodka, ob tem pa prireditelji vedno najdemo možnost vključevanja novih in aktualnih vsebin. Program posvetovanja bodo tako ponovno sestavljale okrogle mize, delavnice, vabljena predavanja in sekcije, v katerih boste strokovnjaki iz podjetij in ustanov predstavili svoje prispevke. Letos bo poseben poudarek na vlogi managementa pri informatizaciji, saj je vloga informatike pogojena z informacijskimi potrebami oziroma zavedanju managementa o odvisnosti od informacij ter vplivnostjo informatike, poslovna uspešnost organizacije pa je neposredno odvisna od uveljavljanja in zagotavljanja strateške vloge informatike.

Če želite kot strokovnjak iz prakse, uporabnik ali raziskovalec posredovati svoje izkušnje drugim ali pa svoje kolege seznaniti z novostmi ter dosežki svojega dela, vas vabimo, da nam pošljete svoj prispevek. Program pokriva vse vidike informatike, ki bodo zaokroženi v naslednje sklope:
- poslovna informatika in elektronsko poslovanje,
- informacijske tehnologije in internet ter
- informacijska kultura in družba.
Podrobnejši seznam primernih tem.

Prijavljene prispevke bo pregledal programski odbor, ki bo odločil o njihovi uvrstitvi v ustrezni del programa. Sprejete prispevke boste avtorji predstavili na posvetovanju, objavljeni pa bodo v Zborniku posvetovanja. Avtorji sprejetih prispevkov boste deležni ugodnosti tudi letos, saj plača prvi avtor le 30% polne cene kotizacije.

Prispevke bomo tudi letos sprejemali samo v elektronski obliki.


Pomnožite znanje – delite ga z drugimi! Ob pričakovanju vaših prispevkov vas lepo pozdravljamo.
Predloga (doc)

Navodila (doc)

Navodila (pdf)
Glavni pokrovitelji
Pokrovitelji


Posvetovanje so omogočili tudi